👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsvila

Skapad 2020-01-28 20:26 i Rödluvan Dibber Sverige AB
Förskola
När barn tidigt i livet får lyssna på högläsning och samtala om olika typer av texter stöttar det deras språkutveckling. För att stärka barnens språkförmåga och väcka läslust krävs ett medvetet arbete av förskolans personal.

Innehåll

Högläsning har en viktig betydelse för barns språkutveckling, därför har vi pedagoger på humlan läsvila varje dag efter lunch. Barnen som inte har sovvila får en möjlighet att varva ner och återhämta sig. Det finns en stor potential i förskolans pedagogiska arbete med högläsning. Genom ett medvetet och planerat arbete kan förskolan påverka barns förhållningssätt till text och intresse för språkets utvecklingsmöjligheter. Det kan bidra till barns motivation på många sätt: kommentarer om det lästa kan väcka nya tankar och skapa nyfikenhet hos barnet, barnet kan lära sig andra barns språkliga framsteg samt sin egen och härigenom stärka självförtroendet.

 

Att läsning sker i grupp ger effekter som på ett naturligt sätt ökar barns engagemang och intresse för läsning. Läsning i förskolan handlar om mer än att läsa. Det innehåll som exempelvis en barnbok kan förmedla, och den gemenskap som skapas kring boken vid en högläsningsstund, blir en kulturell och social mötesplats. Där får barnen också utveckla sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och livssituationer. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18