Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English for Killer whales spring 2020

Skapad 2020-01-28 21:03 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Engelska
Vi går vidare och utvecklar våra förmågor att tala, läsa, skriva och lyssna på engelska.

Innehåll

Vi kommer till viss del repetera samtidigt som vi utökar vårt ordförråd bland annat inom områdena: food (breakfast, dinner/lunch, fruit, vegetables) numbers  20-100, klockan och tid, djur, samt ord för kropp och sjukdomar.

Tala

Du ska få träna din förmåga att samtala och redovisa med rätt uttal på engelska.Till exempel gör vi korta dialoger.  Vi tränar på att formulera oss i hela meningar och fraser när vi samtalar. Målet är att kunna formulera allt fler meningar fritt och börja dina meningar på olika sätt. De meningsbörjor och fraser som vi har tränat oss på tidigare använder du nu på ett mera självständigt sätt. Vi tränar även på fraserna have och has samt att ställa frågor med till exempel do. Andra moment som vi tränar på är att välja rätt ord för är på engelska (am, are eller is), använda rätt ord för en och ett (a eller an) samt veta när du ska använda ett s sist i ett verb. (I like och you like men she likes och he likes)

 

Läsa 

Du ska få träna din förmåga i att läsa högt som tyst med rätt uttal och förstå det du läser. Du visar att du förstår på olika sätt som skriva om det du har läst, återberätta, svara på frågor och att översätta. Du kommer att läsa både tillsammans i grupp och på egen hand. 

 

Skriva 

Du ska få träna på att skriva korta texter utifrån de ämnesområden som vi arbetar med och texter om dig själv. Du utvecklar dina texter mot allt mer varierade meningar. Viktiga moment är att välja rätt ord för är på engelska (am, are eller is), använda rätt ord för en och ett (a eller an) samt veta när du ska använda ett s sist i ett verb. (I like och you like men she likes och he likes)

 

Lyssna 

Du ska få träna din förmåga i att lyssna på kompisar, vuxna samt inspelade dialoger, instruktioner och beskrivningar av olika slag. Du visar att du förstår på olika sätt som skriva om det du har läst, återberätta och svara på frågor.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: