Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykisk ohälsa - examination

Skapad 2020-01-28 21:14 i Christian 4:s gymnasium Kristianstad
Gymnasieskola Psykologi
Examinationsuppgiften blir en fallbeskrivning där ni för en stund går in i en annan persons liv. Ni väljer själva om ni skriver om en person i nutid med nutida typer av behandlingar eller om en person som levde på mentalsjukhusens tid med den typen av behandlingar.

Innehåll

Fallbeskrivning - examinationsuppgift klinisk psykologi

Syfte med området

 • Utveckla en förståelse för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. 
 • Utveckla en förståelse för de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan som individ. 
 • Utveckla en förståelse för hur samhället har påverkat levnadskvaliteten för människor med psykisk ohälsa ur ett historiskt perspektiv.
 • Utveckla kunskap om hur psykisk ohälsa kan behandlas 

 

Material

 • Presentation om Mentalvården förr
 • Dokumentär: St.Lars
 • Film: Den nya människan
 • Elevexempel på fallbeskrivning
 • Anteckningar från genomgångar

Instruktion till examinationsuppgiften

VAD?

Din uppgift blir att skapa en fiktiv person med namn, ålder, sysselsättning och familjesituation (hemmaboende/singel/sambo/gift/barn/kollektiv/annat) och för en stund låtsas att du är den här personen. Personen du låtsas vara ska ha någon form av psykiska problem. Nedanstående punkter ska beröras och tillsammans utgöra en trovärdig historia. OBS läs även lärandematrisen längre ner!

 

HUR?

 1. Inled med en kort presentation av personen du låtsas vara. 
 2. Redogör sedan för symtom och typiska beteende. 
 3. När började dessa symtom visa sig.
 4. Redogör för när du förstod att du hade en psykisk sjukdom. Vad tänkte du då? Var det någon i din omgivning som reagerade? 
 5. Redogör för konsekvenserna för ditt privatliv/fritid/jobb/skola? Sökte du eller dina anhöriga hjälp för ditt beteende? Var sökte de hjälp? Varför?
 6. Vilken hjälp fick du sedan? Fungerade den hjälp du fick? Motivera ditt svar!
 7. Redogör för hur ditt liv ser ut nu, efter behandling. 

 

Här behöver du som elev använda dig av såväl dina psykologiska kunskaper som fantasi! Utgå från anteckningar, din egen kreativitet och internet. Det finns inget minimum eller maximum vad gäller sidantal, uppgiften är färdig när du anser att den är det, men kvalitet går som vanligt före kvantitet. 

 

NÄR?

Sista dagen för inlämning är: ????  Ni kommer få lektionerna v 6 och 7 på er att skriva. Ni kommer i grupp sedan redovisa sjukdomarna för resten av klassen i vecka 9. Se instruktioner till muntlig uppgift i separat dokument. 

Glöm inte skriva ert namn högst upp i dokumentet innan du lämnar in (Infoga, Sidhuvud och sidnummer). 

 

 

Lycka till!

 

Jenny

 

Uppgifter

 • Fallbeskrivning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.
  Psk  -

Matriser

Psk
Psykisk ohälsa

Psykisk hälsa och ohälsa

 • Psk   Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
 • Psk  -   Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.
E
C
A
Arv och miljö
Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar
Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Behandlingsmetoder
Eleven ger också exempel på något psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör översiktligt för grundtankarna bakom detta.
Eleven ger också exempel på några psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör utförligt för grundtankarna bakom detta.
Eleven ger också exempel på flera psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör utförligt och nyanserat för grundtankarna bakom detta.

Psk
Lärandematris

E
C
A
Klinisk psykologi
beskriva ett symtom för sjukdomen. förklara antingen hur arvet eller miljön kan göra att sjukdomen uppstår. ge ett exempel på behandling för sjukdomen. förklara hur behandlingen går till. översiktligt något
beskriva minst ett symtom för sjukdomen. förklara hur arvet och miljön kan göra att sjukdomen uppstår. ge två exempel på behandling av sjukdomen. förklara hur behandlingarna går till och beskriver också varför just den/de är bra för den här typen av sjukdom. utförligt några
beskriva flera symptom för sjukdomen. förklara hur arvet och miljön kan göra att sjukdomen uppstår genom tydliga exempel. ge flera exempel på hur sjukdomen kan behandlas. Behandlingsmetoderna ska komma ur minst två olika perspektiv.. förklara hur behandlingarna går till och beskriver också varför de är bra för den här typen av sjukdom. utförligt och nyanserat flera
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: