Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CIRKEL2020. En berättande text

Skapad 2020-01-28 21:29 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Modersmål
Under detta arbetsområde kommer du att få läsa olika exempel på berättande texter, hitta strukturer och viktiga delar i denna typ av text. Vi kommer att gå igenom ord och begrepp som är viktiga att känna till när man skriver berättande texter. Du ska tillsammans med dina kompisar skriva berättande texter och ge varandra feedback enligt en särskild mall. Arbetsområdet avslutas med att du får en bild och som du ska skriva en berättande text till. I din berättelse ska det finnas en tydlig koppling till bilden. Du ska beskriva personer och miljöer så tydligt att den som läser din text kan leva sig in i karaktärer, tid och rum.

Innehåll

Arbetsområde

Du ska träna på att skriva en berättande text, både till innehåll och form.

 

Arbetssätt

Vi började med att läsa skönlitterära böcker med samma tema. Därefter kommer vi att tillsammans samla olika sorters val man kan ställas inför för att ni sedan ska kunna hitta ett intressant ämne till er egen text.

 

Vi kommer att titta på hur man kan lägga upp en text enligt dramaturgin.

 

Ni ska planera texten så att ni har koll på början, mitten och slutet innan ni börjar skriva.

 

Vi kommer också att träna på gestaltande beskrivningar.

Bedömning

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

 

-Hur ni har lagt upp er text

om ni har gestaltande beskrivningar

person-och miljöbeskrivningar

-Hur ni hanterar skrivreglerna, t.ex. skiljetecken och styckeindelning

-Vilka ord och formuleringar ni har

-Att ni kan variera långa och korta meningar

-Att ni kan variera dialoger med löpande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: