Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English for Dolphins spring 2020

Skapad 2020-01-28 21:55 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Engelska
Vi utvecklar våra förmågor att tala, skriva, läsa och lyssna på engelska.

Innehåll

Spring 2020

Vi kommer till viss del repetera samtidigt som vi utökar vårt ordförråd bland annat inom områdena: clothes, shopping hobbies, TV, Great Britain, countries, London, adjektivet and jobs. Vi tränar för att bli säkra på och samtala och skriva i dåtid, skillnaden mellan Sven plays och I play och ställa frågor med have och do på rätt sätt. Vi tar även upp strukturerna ingform (I am playing=jag håller på och spelar) och framtid. Vi ska vara säkra på när vi använder is, are och am. 

Tala

Du ska få träna din förmåga att samtala och redovisa med rätt uttal på engelska. Du kommer att prata fritt i korta dialoger, olika typer av parsamtal och genomföra redovisningar. Vi strävar mot att alltid formulera oss fritt och varierat i hela meningar och fraser när vi samtalar.  Målet är också att bara prata engelska när vi arbetar med engelska. 

Läsa 

Du ska få träna din förmåga i att läsa högt som tyst med rätt uttal och förstå det du läser. Du visar att du förstår på olika sätt som skriva om det du har läst, återberätta, svara på frågor och att översätta. Du kommer att läsa både tillsammans i grupp och på egen hand. Du kommer att få läsa mer och längre texter på egen hand än tidigare och visa att du förstår det du läser på olika sätt. 

 

Skriva 

Du ska få träna på att skriva olika texter utifrån de ämnesområden som vi arbetar med. Du skriver i varierade meningar och visar hur säker du är på momenten i det översta stycket. 

Lyssna 

Du ska få träna din förmåga i att lyssna på talad engelska från kompisar, vuxna samt inspelade dialoger, instruktioner och beskrivningar av olika slag. Du visar att du förstår på olika sätt som skriva om det du har läst, återberätta och svara på frågor. Vi utvecklar lyssnandet mot att kunna urskilja information ur en inspelning för att visa att vi förstår det vi hör. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: