Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO; djur, växter & årstider

Skapad 2020-01-29 07:08 i Regnbågsskolan Gullspång
En LPP för år 1 gällande arbetsområdet djur, växter och årstider.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar. Färgerna växlar. När är det röd/gula löv och när är det gröna löv? Vilka djur och växter finns i vår närhet? Under läsåret kommer vi att arbeta med årstidsväxlingar, olika djur, träd och växter i närmiljön. Undervisningen i No ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.

Innehåll

Arbetsområdets mål

Målet med undervisningen är att du ska:
-Känna igen de olika årstiderna och vad som kan vara typiskt för dem.
-Känna igen de vanligaste djuren, träden och växterna i din närmiljö.

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att:

 • berätta om de olika årstiderna med hjälp av typiska bilder från de olika årstiderna.
 • namnge något av de vanligaste träden i närmiljön och berätta hur de känner igen dom.
 • namnge och beskriva några vanliga djur i närområdet.
 • namnge och beskriva några vanliga växter i vår närmiljö.

Bedömning sker via lärarens observationer av ditt egna skapande av bilder och texter, ditt muntliga deltagande i undervisningen samt test.

Undervisning

Det här ska vi göra:

-Gå ut i närmiljön & skogen och uppleva vad som händer i naturen i de olika årstiderna.

-Samtala om de olika årstiderna, rita ett eget årshjul och rita bilder som är typiska för årstiden.

-Titta på de vanligaste träden och växterna i vår närmiljö. Samtala om hur man kan känna igen dem.


- Se på träden hur de ser ut, ändrar färg och utseende efter årstid.

-Skriva enkel fakta om några vanliga träd och rita trädet.

-Se på film om våra vanligaste djur, träd, växter och om årstider.

-Lyssna på faktatexter och vid förmåga även läsa egna faktatexter om växter och djur.

-Skriva enkel fakta om några vanliga djur, träd och växter och rita.


Nationella mål

• använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: