Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska VT20

Skapad 2020-01-29 07:39 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 Engelska
Vi kommer främst fokusera på lyssna, skriva och läsa. Eleverna kommer även få chans att visa sin förmåga att kommunicera i tal.

Innehåll

Vecka       Vecka          
  Måndag       Onsdag        
3 x x x 3 Warm up Readingsnake och bild Reading hemsidan Läsa första på svenska    
4 Warm up Readingsnake och bild Verb i presens    Nutid                   Skriv verben i presens istället för dåtid.    4 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan      
5 Warm up Readingsnake och bild Listening kap 2 (4). Vad vet vi i förväg? Läsa högt och översätta orden, vad kommer detta handla om? Read Aloud 5 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan      
6 Warm up Readingsnake och bild Listening kap 3 (5). Förväg. Kladda i boken! Stryk under ord som är viktiga, skriv översättning bredvid. Genetiv. WB p66. och padda 6 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan      
7 Warm up Readingsnake och bild Listening kap 4 (6). Måste inte hinna skriva, måla, skriv på svenska, måste inte stava rätt. Read Aloud 7 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan      
SPORTLOV       SPORTLOV          
9 Warm up Readingsnake och bild Listening kap 8. (5) Hör bara en gång, vad kan man tänka på då? Read Aloud 9 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan      
10 Warm up Readingsnake och bild kap 9 (4) Läs och översätt alla meningarna, använd rutan! Read Aloud 10 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan      
11 Warm up Readingsnake och bild kap 10 (2)  Read Aloud 11 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan      
12 Warm up Readingsnake och bild kap 10(5) Read Aloud 12 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan      
13 Warm up Readingsnake och bild kap 12(5) Read Aloud 13 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan      
14 NP Movies Read Aloud 14 NP Movies      
PÅSKLOV       PÅSKLOV          
16 Warm up Readingsnake och bild listening Group project 16 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan read aloud    
17 Warm up Readingsnake och bild listening Group project 17 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan read aloud    
18 Warm up Readingsnake och bild listening Group project 18 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan read aloud    
19 Warm up Readingsnake och bild listening Group project 19 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan read aloud    
20 Warm up Readingsnake och bild listening Group project 20 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan read aloud    
21 Warm up Readingsnake och bild listening Group project 21 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan read aloud    
22 Warm up Readingsnake och bild listening Group project 22 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan read aloud    
23 Warm up Readingsnake och bild listening Group project 23 Warm up Readingsnake och bild Reading hemsidan read aloud    
24 Warm up Readingsnake och bild listening Group project 24 Warm up Readingsnake och bild  Reading hemsidan read aloud    

Matriser

En
Engelska 4-6

Betygen B och D

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
E
C
A
Att förstå det man läser och det man hör.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Att kunna berätta om det man läst och hört samt följa instruktioner.
Du ska visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du ska visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du ska visa din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig muntligt och skriftligt.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kunna göra förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra förbättringar av egna framställningar.
Kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: