Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Samling Knallen

Skapad 2020-01-29 08:18 i 223921 Förskolan Sturehill Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Denna undervisningsplan beskriver hur vi gör samlingar på Knallen.

Innehåll

 

 • VAD: 

Besvarar beskrivningen frågan om:  

Vad – ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om?  

Lära sig om varandra, turtagning , matematik, namn, olika sånger. 

 

 • VARFÖR? 

Besvarar beskrivningen frågan om: 

Varför – Vad är syftet? Vad säger läroplanen? 

Syftet med lunchsamlingen är att se varandra, se hur många barn som är  
närvarande, lära känna varandras namn,.  

 

 Läroplanen:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 • Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda  

matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

 

 • Både det svenska språket och sitt modersmål,  
  om barnet har ett annat modersmål än svenska. 

 

 • Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, 
  berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 
  i olika sammanhang med skilda syften 

 • Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematisk om detta 

 

 • HUR? 

Besvarar beskrivningen frågan om:  

Hur Hur ska vi organisera för utmaningarna?  

Vi har en mall som finns här nedan som vi följer för hur samlingen ska starta. 
Efter det väljer den pedagog som är ansvarig för samligen vilken typ av aktivitet ska göras. 

 

Samling på Knallen 

 

Hälsa alla välkomna till samling 

 

Sjung samlingssången ”Här är jag och här är du” 

 

Räkna alla barnen tillsammans med alla i ringen 

 

Fråga barnen vilka som saknas idag (om det saknas några) 

 

Sjung namnsången (Namn är här, och namn är här….) 

 

 • VEM? 

Besvarar beskrivningen frågan om: 

Vem – Vilka är det som ska delta?  

Alla barn och 2 pedagoger deltar. En pedagog samt 3-4 barn ansvarar för matvagnen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: