Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GARNTEKNIK högstadiet

Skapad 2020-01-29 08:26 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Slöjd
I detta projekt kommer du att virka / sticka efter en valfri beskrivning och sätta din personliga prägel på arbetet i garn- och färgkombinationer.

Innehåll

 

MÅL

Du kommer att arbeta med virkning eller stickning och lära dig grunderna och de specifika begrepp som används i tekniken samt utveckla de kunskaper du redan har. Du kommer att lära dig att följa en stick/-virkbeskrivning och att utveckla förmågan att skapa efter egen inspiration.

INNEHÅLL/TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Välj en teknik, virkning eller stickning, och öva på grundmaskorna. Ta hjälp av beskrivningar, instruktionsvideor, varandra och lärare.

Välj en stick-/virkbeskrivning som passar den nivå du är på, men som samtidigt blir en utmaning där du lär dig något nytt och utvecklas.

Fundera över hur du kan sätta din personliga prägel och inspiration på arbetet genom färgval/färgkombinationer/materialkombinationer/dekoration. Hitta inspirationsbild/bilder och skissa.

Slutför arbetet efter beskrivningen och din skiss.

 

BEDÖMNING

Både slutresultatet och dina prestationer under lektionstid kommer att ligga till grund för bedömningen:

-          Din förmåga att formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ

-          Din förmåga att använda handverktyg och redskap

-          Din förmåga att utveckla idéer

-          Din förmåga att pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

-          Din förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

-          Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp och att se samband mellan form, funktion och kvalitet.

-          Din förmåga att tolka ett slöjdföremåls uttryck.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Matris kunskapskrav åk 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa föremål
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda handverktyg, redskap, verktyg och maskiner
I slöjdarbetet kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Motivera mina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer jag tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer jag tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer jag tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till mina val.
Idéutveckling
Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material och sådant som jag själv har sökt upp.
Pröva och ompröva
Jag kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Jag kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Jag kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Välja handlingsalternativ (här väljer jag vad jag ska göra och hur jag ska göra det för att komma framåt i mitt arbete)
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt
Ge omdöme på mitt arbete
Jag kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka uttryck
Jag kan tolka slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Jag kan tolka slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Jag kan tolka slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: