Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden Blå/Röd

Skapad 2020-01-29 08:32 i Rådmansö förskola Norrtälje
Förskola
Undervisningen kring Normer och Värden är något av det viktigaste vi kan erbjuda barnen i förskolans utbildning. Vi har valt att jobba med pragmatisk undervisningsteori, framförallt genom böcker, samtal och filmer.

Innehåll

Varför? 

Vårt mål är att ge barnen verktyg att hantera situationer som kan uppstå i olika relationer. Både hur jag kan bemöta andra men även hur det är okej att bemöta mig i olika situationer. 

Syfte? 

Syftet är att tillsammans reflektera över olika dilemman och lösningar i t.ex. kompisrelationer. Att synliggöra olikheter och allas lika värde. 

Att vi i undervisningen lyfter olika etiska dilemman och livsfrågor utifrån barnens egna erfarenheter. Att barnen får möjlighet att reflektera över olika normmedvetna material för att skapa en större förståelse.  

Hur?

Här använder vi oss av den så kallade pragmatiska undervisningsteori (Katinka Leo 2018). Vilket innebär olika sätt att hantera situationer. Om det uppstår en situation eller fråga/fundering som vi kan koppla till Normer och Värden så hanterar vi det lite lätt precis i stunden. Därefter väljer vi ut material som belyser ämnet som vi använder i undervisningen senare.

I undervisningen så börjar vi med att läsa böcker som belyser ämnet som uppstått eller som vi dokumenterat ett behov av. Oftast använder vi böcker från förlaget OLIKA, det är ett material som barnen redan är bekanta med men som vi nu upprepar. Innan vi börjar läsa så frågar vi barnen vad boken handlar om. När vi läst färdigt så ställer vi ytterligare frågor om boken, vad händer, varför gör de så, hur tror ni det känns? 

Vi dokumenterar barnens svar och sammanställer kunskapsnivåer samt förståelse för olikheter, dilemman och lösningar. För att komma fram till hur vi går vidare. 

Efter det så lägger vi till material från UR skola, Du är bäst! Och Ugglan och kompisproblemmet. Undervisningen fortsätter nu i samma mönster, ställa frågor, reflektera och analysera tillsammans med barnen.  

På dokumentationstavlan i hallen uppdaterar vi material som vi använder oss av just nu så att vårdnadshavarna kan föra vidare materialet hem och även skapa sig en förståelse för vad det är vi gör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: