Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min T-shirt åk 6

Skapad 2020-01-29 08:38 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Batik & Tryck
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Vi arbetar med batik, symboler och tryck och skapar en egen T-shirt från grunden.

Innehåll

Uppgift:

- Vi pratar om symboler och vad olika symboler kan betyda.

- Vi skissar en t-shirt/linne med en symbol som man väljer och motiverar själv.

- Vi lär oss hur man skapar en t-shirt - från mönster till sömnad.

- Vi lär oss vad batik är och hur man färgar batik.

- Vi lär oss hur man kan trycka motiv.

- Vi dokumenterar arbetsprocessen i ord + bild.

BEDÖMNING:

Arbetsprocessen, slöjdprodukten och dokumentationen ligger till grund för bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Grundmatris Slöjd åk 6

Förmågan har ej testats
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Utveckla idéer
 • Sl
Jag behöver mycket hjälp för att på ett tillfredsställande sätt formge enkla slöjdföremål.
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål.
Utveckla idéer
 • Sl
Jag har svårt för att i i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som jag själv har sökt upp.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
Jag behöver mycket hjälp med att välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
Jag har svårt att framställa slöjdföremål utifrån instruktioner.
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
Jag har svårt att på egen hand använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Överväga olika lösningar, framställa föremål
 • Sl
Jag behöver mycket hjälp med att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Värdera resultat
 • Sl
Jag har svårt att ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité.
Jag kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité.
Jag kan ge utvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité
Jag kan ge välutvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité.
Värdera resultat
 • Sl
Jag har svårt att på egen hand även med hjälp tolka ett slöjdföremåls utrryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag kan tolka ett slöjdföremåls utrryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar jag slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar jag slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: