Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påverka med ord i skrift - debattinlägg

Skapad 2020-01-29 09:00 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Arbeta med argumentation och hur man bygger upp en argumenterande text i form av ett debattinlägg.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi lever i en demokrati med yttrande- och tryckfrihet, därför är det viktigt att du lär dig hantera de retoriska verktyg som gör att du kan framföra dina åsikter på ett trovärdigt och övertygande sätt.

Lär dig föra fram dina åsikter med rätt argument, relevant fakta och genomtänkt struktur.

Innehåll

Mål

 • Utveckla din förmåga att uttrycka dig och föra fram din åsikt i skrift.
 • Utveckla språklig säkerhet och en förståelse för ords och begrepps nyanser och värdeladdning samt språkliga normer.

Detta bedöms

 • Din förmåga att följa de språkliga normerna och anpassa din text efter texttyp (argumenterande text i form av debattinlägg) och syfte samt använder dig av skrivprocessen.

Undervisning

Ta del av retorikens begrepp.

Läsa och analysera debattartiklar.

Skriva ett eget debattinlägg.

Debattinlägg - skriftlig del

INLEDNING:


Skapa nyfikenhet för ditt ämne/problem. Börja t ex med "Jag anser att..." och presentera vad du ska skriva om och varför.

 • Beskriv problemet - varför är ditt problem viktigt att ändra på?
 • Hur har problemet uppstått?
 • Hur har du själv kommit i kontakt med problemet?
 • Vad kommer att hända om det inte blir någon ändring på problemet?


ARGUMENT:

 • Vilka argument har du för att det måste bli en ändring på problemet?
 • Vilka lösningar har du själv på problemet?
 • Vilka motargument kan det tänkas finnas? Hur kan du "krossa" dessa...?
 • Vilka fakta stöder dina argument?


T ex: Det är viktigt att ha betyg från årskurs 3 eftersom barn och föräldrar då vet hur det går för barnet i skolan (= ditt argument). Det finns vissa som menar att betyg från årskurs 3 ökar pressen på barnen så att de mår dåligt och presterar sämre (= ett motargument). Då vill jag bara påpeka att alla undersökningar visar att barn som får betyg tidigt i skolan blir mer studiemotiverade (= ditt svar på motargumentet).

AVSLUTNING:

 • Återkoppla till din tes och ditt huvudargument.
 • Förslag på lösningar presenteras.


SIGNATUR (du skriver under med ditt namn).


Uppgifter

 • Arbete med debattartikeln "Nej, dagens unga är inte alls lata."

 • Hänvisa till en källa i löpande text

 • Debattinlägg - bearbetning

Matriser

Sv
Påverka med ord i tal och skrift

Debattinlägg

E
C
A
Språklig variation
Du kan skriva ett debattinlägg med viss språklig variation och enkel textbindning.
Du kan skriva ett debattinlägg med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Du kan skriva ett debattinlägg med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Texttyp
Du kan skriva ett debattinlägg med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp,
Du kan skriva ett debattinlägg med relativt väl fungerande anpassning till texttyp,
Du kan skriva ett debattinlägg med väl fungerande anpassning till texttyp,
Språkliga normer
Du kan skriva ett debattinlägg med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva ett debattinlägg med relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva ett debattinlägg med väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.

Kamratrespons

E
C
A
Kamratrespons: få respons och bearbeta din text
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Kamratrespons: ge respons
Du kan ge enkla texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: