Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte - procent, decimalform, samband och förändring

Skapad 2020-01-29 09:11 i Lingenässkolan Kristianstad
Planering för kapitel 3 i Gamma.
Grundskola 6 Matematik
Ni kommer att får lära er om procent och decimalform, deras samband och koppling till bråk. Ni kommer få lära er att rita grafer, läsa av koordinatsystem och skriva miljontal med siffror.

Innehåll

Du skall kunna:

 

 • Använda matematikens begrepp

 • samband mellan procent, decimalform och bråkform

 • hur man räknar med sannolikhet 

 • vad kombinatorik är 

 • avläsa och rita ett koordinatsystem

 • lösa matematiska problem

 

Slutuppgift:

 

Förtest med kyss huruvida de kan /osäker/kan. Detta får de kryssa i igen vid slutet av arbetsområdet. Diagnos med möjlighet att träna mer på uppgifter som de tycker är svåra inför provet. I slutet ett matteprov på kapitel 3.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Matte - procent, decimalform, samband och förändring

Ej godkänd
E
C
A
Problemlösning
behöver stöd av vuxen när jag ska lösa en problemuppgift
kan ibland lösa problemuppgifter. Använder en strategi som i huvudsak fungerar för uppgiften
kan ofta lösa problemuppgifter. Använder strategier som fungerar relativt väl till uppgiften.
kan för det mesta lösa problemlösningsuppgifter. Använder en strategi som fungerar väl och är mest effektiv för att lösa problemet.
Begrepp
behöver stöd av för att förstå de matematiska begreppen.
kan få av de matematiska begreppen och kan använda dem.
kan några av de matematiska begreppen och kan använda dem.
kan de flesta av de matematiska begreppen och kan använda dem i nya sammanhang.
Metod
behöver stöd av en vuxen för att välja en metod att räkna ut uppgiften med.
kan använda i huvudsak fungerande metoder för att lösa rutinuppgifter där några av svaren blir rätt.
kan använda lämpliga metoder för att lösa rutinuppgifter där flera av svaren blir rätt.
kan använda lämpliga och effektiva metoder för att lösa rutinuppgifter där de flesta av svaren blir rätt.
Kommunikation
behöver stöd av en vuxen för att kunna berätta hur jag löst uppgiften.
kan förklara på ett huvudsak fungerande sätt hur jag löst uppgiften.
kan förklara på ett lämpligt och enkelt sätt hur jag löst uppgiften.
kan förklara på ett lämpligt och utvecklat sätt hur jag löst uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: