Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra (Bedömingsmatrisen gäller för algebra, koordinatsystem och lägesmått) år 6 VT20

Skapad 2020-01-29 09:20 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Matematik
När du arbetat klart med det är kapitlet ska du kunna - veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t.ex. x eller y - förstå och kunna skriva algebraiska uttryck - veta hur geometriska mönster kan beskrivs och uttryckas - kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

Innehåll

Mål och arbetsbeskrivning av kap. 5 Algebra

s.124 - 151 MatteDirekt Borgen 6A

                                                                                     Fördjupning: Bok Mondo år 7/ Matte direkt år 7 vid önskemål

6 Uppstart, intro Algebra, uttryck med A s. 126 - 129
  Sportlov -
8 Fler uttryck, mönster, mönster med stickor s. 130, 131, 132 - 133
9 Likheter och ekvationer, E-prov (diagnos) kap5 s. 134 - 135
10 Blå (repetition) /röd kurs + utmaningen (Fördjupning) s. blå 138 - 143/röd 144 - 148, 150 - 151
11  Blå (repetition) /röd kurs + utmaningen (Fördjupning), Prov kap4+5 s. blå 138 - 143/röd 144 - 148, 150 - 151

 

 

Läxa: Hinner man inte betinget (det som står i rutan för lektion)av olika anledningar som t ex sjukdom eller annan frånvaro så får man detta i läxa.

 

E-prov görs utan hjälpmedel (miniräknare, ipad m m)

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik

Ännu ej visat tillräckliga kunskaper
E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
.Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: