Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningslära åk 5

Skapad 2020-01-29 09:21 i Örbyhus skola F-6 Tierp
Grundskola 5 Idrott och hälsa
En LPP med tillhörande bedömningsmatris inom området Träningslära för åk 5.

Innehåll

Träningslära åk 5

 

Syfte:              Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.                                                              (Lgr 11, s. 51)

 

Centralt innehåll:

·       Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

·       Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.             (Lgr 11, s. 52)

 

Arbetssätt:

                      Inom arbetsområdet kommer vi att prova olika typer av träning. Vi kommer att arbeta med konditionsträning, styrketräning, rörlighetsträning och explosivitet genom olika typer av träningspass. En stor tyngdpunkt i området kommer att vara olika begrepp och träningsformer samt kunna reflektera över vilka effekter de olika träningsformerna får på kroppen.

 

Bedömning:

                      Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

·       Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten.

·       Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då (…) resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

                                                                                       (Lgr11, s. 54)

 

 

Bedömningen utgår från följande punkter:

·       Aktivt deltagande i undervisningen

·       Förståelse för olika träningsformer och dess effekter

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa: Träningslära åk 5

Ej uppnått kraven
Når målen
Når över målen
Lektionsarbete
Du uppnådde inte kraven på detta kriterium.
Deltar aktivt i undervisningen och anstränger sig i de olika momenten. Anstränger sig utifrån sina egna förutsättningar och kan bedriva träningen tillsammans med klasskamraterna i par och grupp.
Deltar aktivt i undervisningen och visar god grundkondition för att kunna prestera genom alla övningar. Visar god förmåga att träna tillsammans med andra och utföra alla rörelser med god säkerhet och kontroll.
Förståelse för träningens upplägg
Du uppnådde inte kraven på detta kriterium.
Visar viss förståelse för vad i kroppen som tränas vid olika typer av träning. Kan ge flera exempel på hur träning kan bedrivas.
Visar god förståelse för hela träningens genomförande och kan visa på olika träningseffekter för olika typer av träning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: