Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7

Skapad 2020-01-29 09:43 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 7 Matematik
Vi kommer att arbeta med algebra. Vi kommer arbeta med prioriteringsreglerna, hur man bestämmer okända tal och vad skillnaden mellan matematiska uttryck och en ekvation är.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med materialet "Matte direkt". Veckoplaneringarna hittar ni på "Weebley". 

Efter arbetsområdet ska du behärska:

- att använda prioriteringsregler
- att kunna skriva och tolka uttryck med variabler ( variabler är okända tal som betecknas med bokstäver; x,y och z)
- att kunna förenkla algebraiska uttryck
- beräkna och förenkla algebraiska parentesuttryck ( 2(x+3) = 2x+6)
- lösa enklare ekvationer
- tolka och skriva uttryck som beskriver mönster  

 

 

Matriser

Ma
Algebra åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Känna till och använda begrepp såsom: - variabler - uttryck - ekvationer - förenkla uttryck - likhet med flera
  • Ma  E 9
Du har arbetat med arbetsområdet men ännu inte nått kunskapsmålet
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du visar att du kan: - tillämpa prioriteringsreglerna - lösa ekvationer - förenkla algebraiska uttryck -
  • Ma  E 9
Du har arbetat med arbetsområdet men ännu inte nått kunskapsmålet
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Du visar att: - du kan tolka algebraiska uttryck - tydligt redovisar dina lösningar
  • Ma  E 9
Du har arbetat med arbetsområdet men ännu inte nått kunskapsmålet
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Du kan redogöra och motivera dina lösningar och resonemang genom att använda korrekta uttryck
  • Ma  E 9
Du har arbetat med arbetsområdet men ännu inte nått kunskapsmålet
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Problemlösning
- Lösa problem med hjälp av ekvationer. - Tolka och skriva uttryck som beskriver mönster
  • Ma  E 9
Du har arbetat med arbetsområdet men ännu inte nått kunskapsmålet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: