Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller och diagram

Skapad 2020-01-29 10:08 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Du kommer att få lära dig att rita och läsa av tabeller och diagram.
Grundsärskola 6 – 9 Matematik
Vi kommer att arbeta med att skapa egna och läsa av tabeller och diagram.

Innehåll

Ämnesmål

När du är klar med det här området ska du kunna:

 • hämta fakta ur tabeller
 • ordna fakta i en tabell
 • läsa av och förstå stapeldiagram
 • göra en avprickningstabell
 • rita ett stapeldiagram

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar då vi samtalar om ord och begrepp och tillsammans räknar exempeluppgifter
 • arbeta med praktiska övningar
 • arbeta med par- och gruppuppgifter
 • lösa problem tillsammans i klassen

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • föreslå lösningar och lösa problem
 • välja mellan olika strategier och räknesätt
 • kunna se rimligheten
 • samtala, diskutera, motivera och presentera
 • använda matematiska begrepp

Vi kommer även att titta på bedömningsmatrisen.

Du visar vad du kan genom:

 • att vara aktiv och delta vid genomgångar och diskussioner 
 • vid skriftligt arbete
 • vid grupparbeten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans, risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  7-9
 • Undersökningar i olika situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Tabeller och diagram åk 6-9

-------->
-------->
-------->
Tabeller och diagram
Hämta fakta ur tabeller.
Du visar att du kan medverka i att avläsa tabeller och diagram.
Du visar att du kan delvis på ett fungerande sätt avläsa tabeller och diagram.
Du visar att du kan på ett väl fungerande sätt hämta fakta ur tabeller och diagram.
Tabeller och diagram
Rita stapeldiagram.
Du visar att du medverka i att skapa tabeller och diagram.
Du visar att du delvis på ett fungerande sätt kan skapa tabeller och diagram.
Du visar att du på ett väl fungerande sätt kan skapa tabeller och diagram..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: