Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - Grekland och Romarriket

Skapad 2020-01-29 10:18 i Gylle skola Borlänge
Antiken - Grekland och Romarriket
Grundskola 7 – 9 Historia
Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med den europeiska kulturens ursprung - antikens Grekland och Romarriket.

Innehåll

Tidsplan

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde mellan veckorna 3 - 7. 

Arbetssätt 

Genomgångar: Muntliga lärargenomgångar, filmer och digitalt material. 

Arbete: Du kommer få arbeta enskilt med instuderingsfrågor, arbetsblad och skrivuppgifter under lektionstid. vi kommer även att arbeta med diskussionsuppgifter i mindre grupper. 

Läxa: Inga läxor är inplanerade. Kan komma att läggas in i fall behov finns. 

Lärobok: Fundament "Historia 7" 

Kapitel 4: Den grekiska antiken s. 67 - 87.

Kapitel 5: Det romerska riket s. 89 - 107.

 

Föreläsningar och studiematerial uppdateras här kontinuerligt. 

Boken finns även tillgänglig för alla elever på ILT (inläsningstjänst). 

Bedömning 

Prov v. 7, 13 februari 

Visad kunskap under lektionstid (diskussionsuppgifter, skrivuppgifter etc.) tas även med i bedömningen 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: