👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer och joner utifrån periodiska systemet

Skapad 2020-01-29 11:21 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Kemi
I detta området bedöms på provet följande: BEGREPP + SAMBAND RESONEMANG

Innehåll

PP kemi – periodiska systemet

 

Syfte 

 

Eleven får möjlighet att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Centralt innehåll

 

Kemin i naturen 

 

• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar. 

• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl-och jonföreningar genom kemiska reaktioner. 

Kemin och världsbilden 

• Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv. 

 

Konkretiserade mål

 

Efter avslutat område skall du:

- känna till elementarpartiklarna samt deras placering och laddning med hjälp av periodiska systemet

- kunna rita och beskriva en modell av en atom med hjälpa av periodiska systemet

- ha kunskap om begreppen atom-jon samt likheter och skillnader mellan dessa

- ha kunskap om periodiska systemets uppbyggnad

 

- kunna föra resonemang kring kemiska reaktioner med hjälp av periodiska systemet

 

 

Matriser

Ke
Generell bedömningsmatris kemi uppdaterad vt 16

Kemi

E
C
A
Begrepp Samband
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen. Eleven kan också ge exempel på naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för våra levnadsvillkor.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för våra levnadsvillkor.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för våra levnadsvillkor.