Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - blandningar och lösningar åk 5

Skapad 2020-01-29 12:48 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 4 – 6 Kemi
Blandningar och lösningar Undervisningen kommer att utgå från arbetsmaterialet Boken om fysik och kemi + arbetsbok. Vi kommer att göra laborativa undersökningar som dokumenteras i text och bild. Vi kommer även att se filmer med anknytning till detta område samt diskutera innehållet.

Innehåll

 

Syfte och förmågor

Undervisningen i ämnena fysik och kemi syftar till att eleven utvecklar kunskaper om fysikaliska och kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. 

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

- genomföra systematiska undersökningar

- använda kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

Arbetssätt och metod

Undervisningen kommer att utgå från arbetsmaterialet  Boken om fysik och kemi + arbetsbok där vi läser och diskuterar innehållet. Vi kommer att göra laborativa undersökningar som dokumenteras i text och bild. Vi kommer även att se filmer med anknytning till detta område samt diskutera innehållet. 

 

Bedömning

Du ska kunna...

 • använda vanliga ord som har med kemi och fysik att göra, t ex lösning, blandning, filtrera och avdunsta
 • genomföra enkla undersökningar och använda utrustningen på ett säkert sätt 
 • dokumentera undersökningar genom att rita och skriva
 • jämföra dina egna och dina kamraters undersökningsresultat

 

Dokumentation

Du kommer att kunna visa dina färdigheter muntligt under klassdiskussioner och genom olika typer av lektionsuppgifter. Dina färdigheter kommer också att testas av med mindre förhör på vissa delar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: