👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt ledarskap. Organisation och ledarskap

Skapad 2020-01-29 13:16 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Pedagogik
Vad innebär det att vara en ledare och hur ser verksamheternas organisation ut?

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

 När du arbetar som ledare behöver du veta hur du kan göra för att dem du leder ska lyssna på och följa dig. Du behöver också veta hur verksamhetens organisation (struktur) ser ut. Genom detta område får du ökad kunskap kring detta. 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Vi använder oss av föreläsningar i klassrummet, podd, dramatiseringar, gruppdiskussioner och studielitteratur för att öka kunskapen.

När: I början av terminen och i slutet.

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Du kommer få skriftlig inlämning men jag bedömer också till stor del i klassrummet, vid diskussioner och dramatiseringar. 

Matriser

Ped
Pedagogiskt ledarskap, 100 p, PEDPEG

Beskriva
Eleven beskriver översiktligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer. Eleven ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
Eleven beskriver utförligt ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer. Eleven ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat ledarskapets villkor och förutsättningar samt organisationsformer. Eleven ger också exempel på vad som påverkar ledarskapet och organisationen.
Begrepp och Teorier
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Källor
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen