Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Geometri åk 7

Skapad 2020-01-29 13:23 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Vad du behöver veta om geometri

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här)

Du ska utveckla förmågan att:

  • Formulera och lösa problem samt värdera valda strategier och metoder
  • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
  • Föra och följa matematisk resonemang

 

Konkretisering av mål (Vad ska vi göra)

  • Kunna mäta och rita vinklar med hjälp av gradskiva
  • kunna uppskatta vinklar
  • Kunna beräkna längd, omkrets, area och volym hos geometriska objekt.
  • Förstå geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Förstå begrepp inom geometri, vinkel, vinkelben, vinkelbåge, vinkelspets, rak vinkel, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, vertikalvinkel, sidovinkel, yttervinkel, ett helt varv, likbent triangel, liksidig triangel, rätvinklig triangel, trubbvinklig triangel. spetsvinklig triangel, triangels vinkelsumma, månghörningar, fyrhörningar, parallellogram , romb, rektangel, kvadrat, månghörnings vinkelsumma, area, omkrets, parallellogrammens area, triangels area, höjd i triangel, höjd i månghörningar, areaenheter 

 

Genomförande (Hur ska vi jobba)

Vi jobbar med:

diskussioner i helklass

olika uppgifter

titta på film 

 

 

Bedömning (Vad ska bedömas)

Vi kommer stämma av begrepp-, resonemang-, kommunikations-  och metodkunskaper under periodens gång genom både muntliga uppgifter som skriftliga. 

Området avslutas med ett prov där du får visa att du förstått området och begreppen som är nämnda ovan samt att du kan lösa olika problem genom att visa resonemangs- och kommunikationsförmåga. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: