👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samplanering för Socialt samspel

Skapad 2020-01-29 13:28 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Samplanering för Socialt samspel

Innehåll

Samplanering för Socialt Samspel

 

Varför

Läroplansmål

  • Förskolan ska ge förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin egen kroppsliga och personliga integritet. Självständighet och tillit till sin egen förmåga. Förmåga att fungera enskilt i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

socialt samspel

Var

(rum, plats, situation)

socialt samspel genomsyrar hela utbildningen. Vi arbetar i helgrupp och i mindre gruppkonstellationer. 

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Vi använder oss av Väpplarna. Vuxenledda lekar, turtagning,

Namnlekar. Vi arbetar med känslor och hur man kan hjälpa varandra och vara en bra kompis.


Vi håller på att skapa en kompissol med barnens idéer .

När

Tid för genomförande

planerade aktiviteter och spontant under dagen

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

alla pedagoger,  Väpplarna, Kompisböckerna 

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

Gång 1: Vi fortsätter att arbeta med sociala samspelet genom samarbetsövningar, vardagssituationer, gemensamma lekar osv.

Vi utvecklar arbetet kring vår kompissol och fortsätter diskutera i samlingar kring ämnet. Vi byter bordsplacering på en del barn för att skapa nya talutrymmen och för att barnen ska ”lära känna” nya kamrater och komma pedagogerna närmare.