👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bricka

Skapad 2020-01-29 13:37 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 6
Designa din egen bricka med handtag och formade sidor.

Innehåll

Bricka årskurs 6

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Eleverna tränar på:             - att konkretisera teoretisk kunskap i ett praktiskt handlande.

- att kunna beskriva arbetet och vägen från idé till färdig produkt.

- att forma

- att använda olika verktyg på ett ändamålsenligt sätt.

Efter att eleverna har valt form och mått på sin bricka utifrån den givna max arean gör de mallar av de olika sidorna på brickan. I denna uppgift får eleverna reflektera mycket vilka verktyg de behöver använda för att kunna lösa problem i sitt skapande. Uppgiften innehåller en hel del formande men det kan se lite olika ut beroende av personliga val. Olika lösningar av ex. handtag går vi igenom liksom olika typer av material till detaljer ex. skinn och metall.

 

Slöjdens arbetsprocesser

Eleverna utgår från ett ”problem” (den begränsade arean max 1300cm2 annars ingen styrning av mått) och får tillämpa sin teoretiska kunskap (matematiken) i ett konkret och praktiskt handlande.

Utifrån vår brainstorming och diskussioner kring konstruktion, funktion och estetik bestämmer eleverna sitt personliga mått på en av sidorna på sin bricka. Därefter fortsätter arbetet med att bestämma form på brickan samt att räkna ut hur långa de resterande sidorna kan vara och hur stor brickans area blir. I slöjdboken beskriver eleverna sin planering och hur de tänkt kring konstruktion, funktion och estetik.

I det fortsatta arbetet tränar eleverna formning, vinklar/mått och att välja metod och verktyg på ett ändamålsenligt sätt. Under arbetets gång har jag fortlöpande momentgenomgångar så att eleverna får grunderna och förutsättningarna för ett eget skapande.

Eleverna reflekterar över sitt arbete i lägesrapporten i sin slöjdbok under arbetets gång.

Arbetet avslutas med en utvärdering i slöjdboken, där de reflekterar över hur arbetet har gått, hur olika val de gjort och ställts inför under processen har påverkat slutresultatet. Utvärderingen kompletteras med en bild på det färdiga arbetet som sätts i din slöjdporfolio .

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Vi pratar om ytbehandling av brickorna, olja, bets eller färg och hur det påverkar utseendet av deras arbete.

 

Slöjden i samhället

Hur ska brickan användas, vad behöver man tänka på utifrån funktion?

 

I uppgiften arbetar vi med förmågorna:

·         att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

·          att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

·         att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

·         Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

·         Lycka till. Susan//Sussie

Matriser

Slöjdmatris år 3-6

Slöjdmatris år 3-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Handverktyg, maskiner
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Få arbetet att leda framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Utvärdering
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Slöjdföremåls uttryck
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.