Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att sy en lavendelpåse med broderi på linnetyg! VT 20

Skapad 2020-01-29 14:17 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Elever i år 8 ska skapa ett modernt broderi med inspiration av gammeldags broderi. Av broderiet får eleven välja på att sy en kudde, lavendelpåse eller tavla,
Grundskola 8 Slöjd
Du ska få skapa en fin lavendelpåse med ett broderi på linnetyg med valfria stygn. Använd din kreativitet!

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Du ska skapa en lavendelpåse med ett broderi på.

 

Undervisningen i slöjd är en process där tanke, sinnesupplevelser och handling samverkar. Elevens ideér och kreativitet får möjlighet att utvecklas.

Eleverna får utveckla sin förmåga att skapa föremål med hjälp av olika material, verktyg, redskap och tekniker. Utveckla kunskaper i olika hantverk och se möjligheten att kombinera trä- och textilslöjd. Vi arbetar efter slöjdens arbetsprocess.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, lösa problem, framställa föremål och värdera resultatet. Eleven skall få kunskap om färg, form, funktion och konstruktion. På så sätt väcks elevernas nyfikenhet och kreativitet.

Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor.

Eleverna ska få kännedom om material som främjar miljön och en hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna ser slöjden ur ett historiskt och kulturellt perspektiv.

 

 Så här ska vi arbeta...

 • Du ska skapa en lavendelpåse med broderi.
 • Du visar din kreativitet i arbetet och bestämmer själv utformning av din lavendelpåse.
 • Du ska få prova på olika stygn som efterstygn, stjälkstygn och kedjestygn.
 • Vi kommer att lära oss om lavendel. 
 • Vi kommer att använda linnetyg och linnetråd och lära oss om linets egenskaper.
 • För att få inspiration kolla i böckerna som jag visar och kolla på: Broderibloggen
 • Berätta om en lavendelpåses ursprung!

.

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

 

 •  planerar, presentera och dokumentera din idé och ditt arbete 
 •  visa att du känner till olika sätt att brodera
 •  känner till linnets egenskaper
 •  visar din kreativitet och formger och designar ett broderi
 •  hanterar olika tekniker, redskap och verktyg i genomförandet
 •  tar ansvar för ditt arbete, driva det framåt och välja tillvägagångssätt.
 •  kan analysera och värdera ditt broderi i lärloggen i unikum.

 

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
SLÖJD Kunskapskrav för broderikurs år 7-9

E
C
A
Skapa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och handledning.
Eleven kan på ett utvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt med hjälp.
I slöjd¬arbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med viss hjälp.
I slöjdarbetet kan eleven självständigt använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Inspiration
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Använder slöjdens alla delar i arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdöme och reflektera om sitt slöjdarbete
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: