Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema årskurs 1 (Vårterminen)

Skapad 2020-01-29 14:31 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Teknik

Innehåll

Arbetsområde VT:

Året runt

 • Årstider och månader
 • Varför har vi årstider?
 • Årstidernas kännetecken
 • Djur och växters anpassning till årstiderna
 • Följa ett träd

Djur i närområdet 

 • Vilka djur finns i vårt närområde? 
 • Hur kan man kategorisera djuren?

Förr i tiden

 • Hur levde man förr i tiden? 
 • Hur var det att gå i skolan förr i tiden? 
 • Astrid Lindgren filmer och böcker 
 • Studiebesök 

Luft och vatten

 • Vad är luft och varför är det viktigt?
 • Luftens egenskaper 
 • Vattnets olika former
 • Vattnets kretslopp
 • Undersökningar och experiment

Klassråd och Olweus

 • Klassregler
 • Klassråd
 • Olweusråd

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Utflykter och studiebesök
 • Grupparbete och enskilt arbete, både inne och ute. 
 • Samtala och diskutera
 • Se faktafilm
 • Läsa faktatexter
 • Läsa skönlitterärt
 • Bildskapande
 • Sjunga sånger

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

NO Tk SO
Tema årskurs 1

Djur i närområdet

Påväg att uppnå
Uppnått
Jag kan berätta om några djur i närområdet.
Jag kan sortera och gruppera några djur från närområdet.
Jag kan beskriva en enkel näringskedja.

Förr i tiden

Påväg att uppnå
Uppnått
Berätta något om hur det var att vara barn förr i tiden.
Berätta hur en skoldag kunde se ut förr i tiden.
Berätta om ett föremål och hur det förändrats från förr i tiden till idag.

Luft och vatten

Påväg att uppnå
Uppnått
Jag kan berätta om vattnets olika former.
Jag kan förklara vattnets kretslopp.
Jag kan berätta om luftens egenskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: