👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - taluppfattning

Skapad 2020-01-29 14:35 i Fyllingeskolan grs Halmstad
Du kommer att få arbeta med tal upp till 20 och addition av talkamrater upp till 10. Ämnesspecifika ord, begrepp och symboler som t ex: före-efter, addition, +
Grundsärskola 3 – 5 Matematik
Naturliga tal mellan 0-20, hur de storleksordnas och var de finns på tallinjen. Hur de används och för att ange antal och ordning. Metoder för addition av tal upp till 10. Skriva siffrorna 0-9. Ämnesspecifika ord, begrepp och symboler som tillhör arbetsområdet.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Eleven ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Centralt innehåll:

Konkreta mål till eleven.

Du ska
- kunna talraden upp till 20

- ha taluppfattning upp till 10 och förstå dess värde.

- kunna räkna addition upp till talet tio med konkret material.

- förstå och använda ord, begrepp och symboler som är kopplade till området.

 

 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att arbeta med olika arbetssätt med konkret material. Du kommer att fortsätta arbetet med tallinjen upp till 20. Du kommer också att arbeta med olika matteprogram på ipaden. Du kommer att fortsätta att träna i att forma och skriva siffrorna. Du kommer att få spela spel med tärning där du får öva på att automatisera siffrorna.

Du ska arbeta med:

-talen 0-10

-talraden 0-20

-talet före och efter i talraden.

-räkna addition med konkret material.

 

Bedömning

Din förmåga att :

 -lösa olika uppgifter

-förstå talen upp till talet 20

- räkna med talkamraterna upp till 10 och förståelse för dess värde.

-forma och skriva siffrorna 0-9

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
  Ma  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6