👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom/Kristendom

Skapad 2020-01-29 14:43 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Religionskunskap
Under ett antal veckor skall vi nu titta närmare på två av de fem världsreligionerna, judendom och kristendom.

Innehåll

Mål med arbetsområdet:

 • Undervisningen i ämnet religion skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. 

 • Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt

 • Eleverna ska kunna utveckla kunskaper om hur olika religioner ser på frågor som rör levnadsfrågor

 

Planering i stora drag:

 • Power point genomgång av judendom och kristendom

 • Diskussion kring hur religionerna hänger samman

 • Film om religionerna

 • Faktatext om de båda religionerna (delas av mig på Classroom)

 • Instuderingsuppgifter till faktatexterna

 

Bedömning:

Sker under lektionstid och vid diskussioner, men du kommer även att få visa vad du lärt dig i ett skriftligt prov

 

Du ska vid den skriftliga redovisningen visa att du har kunskap om följande:

 • Religionerna ursprung (historia), dess grundare och andra viktiga personer

 • Religionernas heliga skrifter och platser

 • Du ska kunna redogöra för några av religionernas högtider

 • Du ska kunna jämföra de båda religionerna, deras sätt att leva, ritualer...

 •  För området viktiga begrepp