👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-01-29 15:00 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 5 Historia
Vad tror du att folk pratade om och tänkte på under 1600-talet? Mycket handlade nog om hemska krig, höga skatter, dåliga skördar, pest och andra sjukdomar. Vi ska titta närmare på 1600-talet, tiden då Sverige blev en stormakt.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Varför blev det krig och tjänade någon på krigen?
Hur klarade sig familjerna när männen blev soldater?
Vad menas med en stormakt?
Allt detta och mer ska du få reda på i arbetsområdet om Sverige som stormakt.

Vi jobbar med arbetsmaterialet "Sveriges historia - "stormaktstiden" enligt planeringen, tittar på film med diskussionsfrågor. Vi kommer att göra kollage, där vi djupdyker i historiska händelser och gestalter under stormaktstiden.  

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • Hur väl du kan resonera om orsaker och konsekvenser av den svenska statens uppbyggnad och kungarnas kontroll över landet.
 • Hur väl du kan resonera om orsaker till häxprocessen och andra händelser under 1600-talet.
 • Hur väl du kan visa hur kultur, samhälle, politik och vardagsliv under stormaktstiden har påverkat vår tid, och hur du motiverar ditt resonemang.
 • Hur du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
 • Hur väl du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader av historiska händelser, personer och tidsepoker.
 • Hur väl du genomför dina arbetsuppgifter.
 • Hur aktiv du är att delta i diskussioner.

 

 Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi jobbar med stormaktstiden från vecka 4 - 9. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov, v.9. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Kunskapskrav Historia

Visar grundläggande kunskaper i historia
Undersöka, resonera & analysera
jag kan resonera om orsaker till och konsekvenser av den svenska statens uppbyggnad. Jag kan resonera om orsaker till häxprocessen och olika händelser i bondesamhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag beskriver hur svenska staten byggdes upp och hur kungarnas kontroll över landet stärktes.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Reflektera & motivera
Jag visar på hur svenska statens uppgifter har utökats fram till idag.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Dra slutsatser
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Kritiskt granska, tolka & värdera källor
Jag kan resonera om skillnader i olika framställningar av stormaktstiden och vad det beror på.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan använda begreppen: orsak, konsekvens, skillnad, likhet och stormaktstid.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.