Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

språksamlingar med före Bornholmmodellen

Skapad 2020-01-29 15:12 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Kommunikation är grundläggande för alla individer därför kommer vi att arbetar utifrån materialet ”Före Bornholmsmodellen” för att systematiskt och medvetet stärka och utveckla barnens språk.

Innehåll

Syfte och mål

För att ge barnen goda förutsättningar i sin språkutveckling och göra dem intresserade av bokstäver, ord, rim och ramsor  och berättelser kommer vi att använda oss av materialet före Bornholmsmodellen. Syftet är att barnen ska en fonologisk medvetenhet, det vill säga höra stavelser och ord. På detta sätt kan barnen på ett lustfyllt sätt få ett ökat intresse och medvetenhet om skriftspråket. Vi vill att barnen ska få en positiv bild av lärandet och att det är något vi gör tillsammans.

Barnen kommer att  lyssna, samtala och reflektera tillsammans, dokumentera sin lärandeprocess för att bli uppmärksam på den. 

 

Metod/Genomförande

 Vi kommer att ha samlingar flera gånger i veckan då vi läser berättar, dramatiserar, reflekterar tillsammans allt utifrån materialet. Vi kommer att anpassa samlingen efter barnens ålder och utveckling. Samlingen börjar med att vi läser eller på annat sätt presenterar en bok/berättelse.. Det följs av ramsa, sång och andra övningar beroende av ålder. Vi kommer att använda oss av olika tekniker flanosagor, polyglutt, drama, konkreta material, bilder mm.

Vi kommer att utveckla en skrivhörna där barnen kan fortsätta sitt forskande och utvecklande av t ex bokstäver. Vi kommer att dramatisera, skriva, rita och samtala mycket tillsammans. 

Dokumentation/ansvar

Vi kommer att lägga dokumentation på Unikum och varje pedagog är ansvarig att dokumentera sin undervisning. Dokumentation kommer även att komma upp på väggarna på avdelningen.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: