Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hantera blogg och internet

Skapad 2020-01-29 15:37 i Högåsskolan Knivsta
vi kommer att använda bloggen som ett verktyg i språkutveckling och IKT
Grundskola 4

Vi kommer att arbeta med bloggen.

Innehåll

syfte

Syftet är att utveckla elevens språk och dess användning i olika sociala sammanhang.

Undervisning

Daniel kommer att få utveckla sitt språk ( svenska och engelska) genom att skriva om olika saker på sin blogg. Han kommer att öva på att använda sig av olika digitala medier ( I Movie m.m). Han får även öva på att få respons och ge bra feedback.

Vi kommer prata mycket om hur och vad man kan skriva i ett öppet forum, genom samtal.

Utveckling

Daniel ska träna upp sina förmågor att kunna skriva i ett öppet forum så att alla förstår och att netikett följes.  

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11

Matriser

Kommunikation och information

Arbetsmomentets syfte och kunskapsinnehåll

Syfte och kunskapsinnehåll för detta arbetsmoment kommer från den centrala läroplanen Lgr11 och är följande.
 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh  4-6   Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6   Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
På väg mot...
Godkänd
Mer än godkänd
A
Samhällsstrukturer
Du är på väg att utveckla grundläggande kunskaper om mediala strukturer.
Du har grundläggande kunskaper om mediala strukturer.
Du har goda kunskaper om mediala strukturer.
Du har mycket goda kunskaper om mediala strukturer.
Samhällsstrukturer
Du är på väg att kunna undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och då beskriva enkla samband inom dessa.
Du visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom dessa.
Du visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom dessa.
Du visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom dessa.
Begrepp
I beskrivningarna är du på väg att kunna använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Uttrycka ståndpunkter
Du är på väg att kunna värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Källkritik
Du är på väg att lära dig att söka information om samhället, att kunna använda olika källor på ett i huvudsak fungerande och att kunna föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Ny rubrik

På väg mot...
Godkänd
Mer än godkänd
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: