👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur skulle du ha gjort?

Skapad 2020-01-29 15:39 i Norretullskolan A Kristianstad
Grundsärskola 8 – 9 Svenska
Dilemma i vardagen som utgångspunkt för att diskutera och framföra åsikter i grupp.

Innehåll

Hur skulle du ha gjort?

Pedagogisk planering i svenska och svenska som andraspråk.

 

BAKGRUND:

Att kunna uttrycka känslor och åsikter i samtal med andra är en viktig del för att kunna förstå och förhålla sig till sin omgivning. Att lyssna på andras och bli lyssnad på i sina egna åsikter är ett sätt att skapa förståelse för att alla inte alltid tycker lika, men har rätt till sin åsikt.

 

FÖRMÅGOR:

Diskutera

Presentera

Turtagning

Lyssna

 

 

KONKRETISERING:

Vi diskuterar etiska och moraliska ställningstaganden utifrån olika scenarier och dilemman som kan uppstå i vardagen.

 

Fokus ligger på att träna på att

 • ha en åsikt,
 • presentera sin åsikt och
 • se andras åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 9
 • I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
  Sv  E 9