Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 - Tillverka en strandstol

Skapad 2020-01-29 15:56 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Tillverka en strandstol
Grundskola 5 – 9 Slöjd
Vi kommer under detta arbetsområde att tillverka en strandstol. Arbetet kommer att pågå under detta läsår. Detta projekt är ett samarbete i trä-och textilslöjd. Vi kommer använda oss av en ritning, arbetsbeskrivning och olika handverktyg. Ryggstödet ska designas i valfri teknik t.ex textiltryck, application, lappteknik m .fl Arbetet ska redovisas för klassen.

Innehåll

 

Syfte:

 

 

 

      Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

 

      Träna dig i att utveckla idéer, överväga olika lösningar och att framställa olika föremål på ett kreativt sätt

 

      Utveckla dina kunskaper inom färg, form, funktion och konstruktion.

 

      Analysera och värdera din arbetsprocess

 

 

 

 

 

Målet för det här momentet är att du ska lära dig (centralt innehåll):

 

 

 

      Du ska lära dig mer om materialens egenskaper, deras användningsområden

 

      Hur verktygen används på ett säkert och ändamålsenligt sätt

 

      Lära dig att såga, spika, borra, sy och att sammanfoga olika delar till en fin helhet

 

      Lära dig att tolka en tvådimensionell ritning/skiss

 

 

 

 

 

Arbetssätt:

 

 

 

      Genomgång av uppgiften och titta på ritning och/eller arbetsbeskrivning

 

      Vi kommer att gå igenom hur handverktygen fungerar/används

 

      Sammanfogning av de olika delarna

 

      Genomgångar och diskussioner

 

      Utvärdering av arbetsprocessen

 

      Vi kommer att ha presentationer av våra arbeten

 

 

 

 

 

Bedömning sker på hur eleven:

 

 

 

      Formger och framställer sitt slöjdföremål utifrån material och instruktioner

 

      Att eleven kan använda handverktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt

 

      Att eleven kan ge utvecklade motiveringar till sina val

 

      Att eleven bidrar till att arbetsprocessen går framåt

 

      Kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och kan föra resonemang runt färg, form och material.

 

 

 

 

 

Material:

 

Skruv-12 st

 

Spik-12 st

 

Lim

 

Brädor:

 

45x21 mm-3690 mm

 

70x15 mm-1050 mm

 

Byertspenna

 

Sandpapper

 

Linjal

 

Verktyg:

 

Borrmaskin

 

Skruvdragare

 

Hammare

 

Gersåg/fogsvans

 

Rasp

 

Fil

 

Vinkelhake

 

Matriser

Sl
Slöjd åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till mina val.
Inspirationsmaterial
Inspirationsmaterial Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som jag själv har sökt upp.
Initiativförmåga
Arbetar, men ej på eget initiativ!
Arbetar, delvis på eget initiativ!
Arbetar, helt på eget initiativ!
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt
Ge omdömen
Jag kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: