Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-01-29 16:01 i Ekuddenskolan Uppsala
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Innehåll

Mål:

 • att enkelt kunna berätta om vattnets kretslopp
 • att känna till vattnets tre olika faser: fast, flytande och gas
 • att på enkelt sätt kunna separera lösningar och blandningar
 • att våga ställa en hypotes
 • dokumentera dina undersökningar med ord och bild   

Arbetssätt: 

 • gemensamma samtal/diskussioner om vatten
 • läsa och lyssna på texter om vatten
 • se filmer om vatten  
 • göra enkla experiment
 • öva att ställa hypoteser
 • skriva och rita om vatten
 • söka svar på elevernas frågor om vatten
 • samtal om vatten ur miljösynpunkt

Bedömning genom:

 • deltagande i samtal och diskussioner. 
 • dokumentation av dina undersökningar
 • bild och skrift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: