👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden

Skapad 2020-01-29 16:29 i Ängaboskolan Alingsås
Grundsärskola 5 – 6 Verklighetsuppfattning Naturorienterande ämnen
Detta är ett temaarbete där vi lär oss mer om rymden.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med rymden. Vi kommer att lära oss om jorden om hur den blev till och vad som hände sedan, månen, solen, stjärnor och lite om planeterna i vårt solsystem.  Du kommer att möta nya ord och begrepp som du kan använda i samtal med andra. Vi kommer att arbeta på många olika sätt och med olika sinnen, så att du får goda möjligheter att lära utifrån dina förutsättningar.

 

 

Konkreta mål:

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • återberätta enkel fakta om rymden.
 • skriva enkel faktatext.
 • söka information om rymden i böcker och på film.

 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

 

 • redogöra för hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • kunna använda några av de begrepp som vi övat på med hjälp av bildstöd.
 • återberätta hur jorden uppstod och vad som hände sedan.
 • Nämna några av våra planeter.

Undervisning:

Vårt temaarbete kommer att utgå från ett besök klassen kommer få i form av ett hemlig gäst. Denna hemlige gäst har rest genom rymden och kommer ge oss uppdrag att ta reda på olika saker om vårt solsystem. Under arbetets gång kommer vi att:

 • Se filmer om rymden.
 • Läsa faktatexter
 • Skriva faktatexter om solen, månen och någon planet.
 • Lyssna på sagor om rymden.
 • Göra tankekartor.
 • Måla bilder och genom praktiska inslag i undervisningen för att befästa kunskapen.

Du kommer att möta begrepp som:

Universum, Big Bang, stjärna, måne, planet, kretsa runt, halvmåne, fullmåne, evolution mm, till detta kommer det finnas bildstöd.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Sol, måne och planeter. Månens faser och några stjärnbilder.
  NO  4-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  4-6
 • Berättelser, myter och sagor med naturvetenskaplig anknytning.
  NO  4-6