Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 7 capítulo 10 + Repaso

Skapad 2020-01-29 17:27 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
¡Vamos al zoo!

Innehåll

Under vårterminens början jobbar vi med kapitel 10 i boken, "Vamos al zoo", där vi först går igenom namnen på vilda djur på spanska. Vi kommer också gå igenom och träna på att böja verb i plural, alltså efter vi, ni och de

  • Djur
  • Verbformer i plural

Vi fortsätter som vanligt med att göra uppgifter i boken och arbetsblad, och ibland digitala övningar. .

I repetitionsdelen "Repaso 2"  kommer vi därefter repetera kapitel 6-10. Då tränar vi lite extra på att kunna

  • berätta lite om sin familj
  • berätta om hur någon ser ut
  • namnen på årstiderna, månaderna och veckodagarna
  • säga när ens födelsedag är
  • säga några saker man gör på sin fritid
  • berätta om en skoldag
  • namnen på några djur
  • säga vad flera personer gör

Efter detta arbetsområde kommer vi göra ett hörförståelsetest.

 

Matriser

M2
Vale 7 - capítulo 10

Nivå 1
Nivå 2 E
D
Nivå 3 C
B
Nivå 4 A
Förståelse
Du förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten/samtalet och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten/samtalet samt tydliga detaljer.
Du förstår i princip hela textens/samtalets innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet.
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.
Strategier
Du visar inte att du kan använda någon strategi för att förstå ett innehåll.
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar att du kan använda strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: