Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 7 capítulo 5 + repaso

Skapad 2020-01-29 17:45 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
Under vårterminens första veckor kommer du få lära dig att berätta var du kommer ifrån och fråga varifrån någon kommer, samt lite om spansk och latinamerikansk geografi!

Innehåll

I kapitel 5 kommer du få lära dig uttryck för att berätta varifrån du kommer/kunna fråga varifrån någon kommer samt geografiord, som används för att beskriva miljöer. Vi kommer också läsa om och prata om olika spansktalande länder och städer. 

Detta ska vi gå igenom:

  • hur man frågar och berättar om varifrån någon kommer
  • landskapsord
  • lite geografi
  • lite fakta om Spanien/Latinamerika, t.ex. kultur, klimat m.m.

Därefter kommer vi repetera det vi hittills har lärt oss, såsom att kunna

  • hälsa 
  • presentera sig
  • berätta lite om sig själv
  • fråga andra om dem själva
  • räka från 1-49
  • några färger

 

Under dessa veckor kommer vi också göra ett färdighetstest i läsa där jag bedömer hur väl du förstår en text på spanska. 

Detta avsnitt avslutas med ett prov/test i mitten på terminen.

Matriser

M2
Ämnesmatris i spanska åk 6 VT 2019

Kunskapskrav för betyg i slutet av åk 6

Insats krävs
E
C
A
Förstå tal
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Förstå text
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Kommentera och agera
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategi för lyssnande
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Kommentera
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: