Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den fysiska människan, Ögat och ljus. Klass 08 åk 5

Skapad 2020-01-29 18:16 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi
Ögats olika delar. Ljusets väg genom ögat. Vad är ljus och hur fungerar det?

Innehåll

Övergripande planering: 

 • Under v.2-7 kommer vi att arbeta med "Ögat och Ljuset".
 • Eleverna har fått uppgifter och varit med på lektionsgenomgångar som finns i Classroom No v. 2-5.
 • Under v. 5 kommer vi att repetera och plugga inför provet.
 • Provet kommer vi att ha på måndag v. 6.
 • Under v. 7 kommer vi att utvärdera och komplettera arbetsområdet.

Mål:

 • Kunna hur ögat fungerar och dess delar.
 • Kunna förklara hur ljus uppfattas av ögat.
 • Kunna förklara hur vi kan se en bild, dvs. vad händer från det att en bild kommer upp framför våra ögon tills bilden blir en bild i vår hjärna.
 • Kunna förklara hur skuggor blir till.
 • På ett prov kunna lista ut vilka skuggor som är äkta och vilka som är falska.
 • Kunna berätta hur ljus sprider ut sig från solen, lampor och andra ljuskällor.
 • Kunna ge exempel på ljuskällor.
 • Kunna ge exempel på reflektorer.
 • Känna till skuggors form och storlek.

 

Fakta finns på följande sidor:

 

Under genomgångarna:

 • sammanfattar vi kunskaper
 • besvarar vi frågor från elever och lärare
 • vidareutvecklar vi frågor från elever och lärare
 • förtydligar viktiga sammanhang, händelser och begrepp

 

Detta har funnits tid att göra under skoltid.

 • Läs faktasidorna, se ovan.
 • Gör repetionsuppgifterna på a244 i biologiboken.
 • Gör i fysikboken: snabbkolen på a136, a951, a849, a359, a153, a880.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6

Matriser

Fy Bi
Matris ljus

Börjat pröva
Enkel
Utvecklad
Välutvecklat
Kommunikation
 • Fy
Du behöver delta mer aktivt i samtal och diskussioner.
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljusoch till viss del föra samtalen och diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljus samt föra samtalen och diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljus samt föra samtalen och diskussionen framåt och fördjupa den genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Undersökningar
 • Fy
Du behöver öva mer på att genomföra enkla undersökningar. Det kan du göra genom att följa givna instruktioner och ta hjälp av/jämföra med andra. Du behöver även öva mer på att dokumentera dina undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljus och kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljus och kan göra utvecklade dokumenterationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljus och kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Fakta
 • Fy
Du behöver lära dig mer om ljus för att kunna resonera om fysikaliska samband. Du behöver använda dig av den studieteknik som du har lärt dig för att kunna ta ut det viktigaste ur texter och för att kunna komma ihåg vad som tas upp på lektionerna.
Du har grundläggande kunskaper om ljus och beskriver dessa med viss användning av fysikens begrepp. Du kan föra enkla resonemang om fysikaliska samband om ljud och ljus.
Du har goda kunskaper om ljus och beskriver dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. Du kan föra utvecklade resonemang om fysikaliska samband om ljud och ljus.
Du har mycket goda kunskaper om ljus och beskriver dessa med god användning av fysikens begrepp. Du kan föra välutvecklade resonemang om fysikaliska samband om ljud och ljus.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: