Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - medeltiden

Skapad 2020-01-29 18:34 i Södra skolan Falun
Grundskola 4 – 6 Historia
Man brukar säga att omkring år 1050 börjar medeltiden i Norden. De allra flesta människor var bönder och bodde på landsbygden men allt fler städer växer fram. Eftersom Sverige nu var ett kristet land byggs det kyrkor och kloster. Medeltiden varar till 1500-talet.

Innehåll

Undervisningens mål

När vi arbetat med det här området ska du veta mer om:

Sveriges kristnande och kyrkans roll i det medeltida samhället.

Samhällsklasserna och deras levnadsvillkor på landsbygden, i städerna, i borgarna och i klostren. 

Viktiga historiska personer och händelser.

Några spår från medeltiden som finns kvar i dagens samhälle

 

Viktiga ord och begrepp:

socken, kloster, tionde, nunna, munk, helgon, latin, påve, heliga Birgitta, uppenbarelser

adel, frälse, riddare, ringmur, borgare, borgmästare, rådhus, lärling, skrå, de fyra ständerna, jarl, fogde, ting,

fridslagar, Drottning Margareta, Birger Jarl, Engelbrekt, Hansan, Kalmarunionen, Digerdöden

 

Vi kommer att:

Ha lärarledda genomgångar

Läsa faktatexter tillsammans och diskutera

Skriva texter utifrån det vi läst

Träna viktiga begrepp

Se filmer och lära oss anteckna utifrån dem

Samtala och diskutera i helklass och mindre grupper

Bygga en medeltida stad med ringmur

 

BEDÖMNING

Dina kunskaper om livet på medeltiden och vad som påverkade sättet att leva.

Hur du använder dig av och kan förklara historiska begrepp.

Din förmåga att göra jämförelser, dra slutsatser och göra reflektioner.

Hur du utvecklar dina svar i de arbetsuppgifter vi jobbat med.

Hur aktiv du är under arbeten, diskussioner i klassen och samtal under lektionerna.

 

Matriser

Hi
Historia åk 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Baskunskaper
Historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper i historia om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper i historia om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper i historia om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Resonera
Historiskt perspektiv på samhället.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett väl utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Undersöka
Historiska möten.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett väl utvecklat sätt.
Diskutera
Diskutera förändringar över tid.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Förmåga att hantera information
Använda olika källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Analysera
Likheter och skillnader
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Begrepp
Historiska begrepp.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: