Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrument och ensemblespel åk 6

Skapad 2020-01-29 18:45 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Pedagogisk planering för instrumentspel åk 6
Grundskola 4 – 6 Musik
Du kommer att få prova på att spela gitarr, piano, bas och trummor. Du kommer att få lära dig enkla och grundläggande ackord, bastoner och slagverkskomp.

Innehåll

Syfte

 • Utveckla kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
 • Förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Lärandemål

 • Lära sig att spela och byta mellan fyra ackord på piano och gitarr
 • Lära sig enklare melodispel på piano
 • Lära sig grundläggande trumkomp
 • Lära sig att spela bastoner

Undervisning

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och arbete i mindre grupper där ni får träna på att spela enskilt och tillsammans.

 Bedömning

 • Bedömning kommer att ske under lektionerna då vi jobbar med momenten.
 • Ni kommer så småningom att få bilda grupper där målet är att öva tillsammans i gruppen och sedan spela en låt för publik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Instrument och ensemblespel åk 6

Uppnår ej målen
E
C
A
Delta i gemensam sång
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela och ackompanjera
Du kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du kan även relativt säkert spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Du kan även med säkerhet spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
Dessutom sjunger eller spelar du på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar du på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar du på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Resonera om musik och musicerande
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande samt om musikens påverkan på dig själv och andra.
Du kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande samt om musikens påverkan på dig själv och andra..
Du kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande samt om musikens påverkan på dig själv och andra..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: