Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Kristendom år 4

Skapad 2020-01-29 20:10 i Varekils skola Orust kommun
En LPP över arbetsområdet kristendom.
Grundskola 4 Religionskunskap

Vad är egentligen religion? Många människor säger att de inte är religiösa, men de allra flesta funderar ändå runt livets stora frågor som t ex Vad händer efter döden? Finns det något gudomligt? I det här arbetsområdet ska vi utforska detta lite mer genom att utgå från den största religionen i världen - kristendomen.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

 

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • redogöra för kristna ceremonier bl a dop, konfirmation, bröllop, begravning
 • redogöra för kristna högtider och varför de firas
 • hur bibeln är uppdelad - genom bibeläventyret
 • olika föremål som finns i kyrkan och vad de symboliserar
 • göra jämförelser mellan kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu och resonera kring hur människors syn på kyrkan har ändrats med tiden. 
 • delta i diskussioner kring religion och olika livsfrågor
 • begrepp i religion som hör till arbetsområdet

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att utgå från läroboken "Upptäck Religion" där vi läser och diskuterar innehållet. Vi utgår också från klassens funderingar kring olika livsfrågor och diskuterar dessa i såväl mindre som större grupper.

Vi jobbar med Kristendomens väg till Sverige utifrån ett historiskt perspektiv.

Du kommer att få lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och även ta del av kamraters tankar och åsikter. Vi ser filmer.

Bibeläventyret - ett samarbete med kyrkan. Du får lära dig hur gamla testamentet är uppbyggt, genom berättelser, drama m.m.

Dessutom tränar vi på att ta ut viktig fakta från såväl texter som filmer, anteckna stödord, göra tankekartor och återberätta faktan med sammanhang.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner.

Vi avslutar ämnesområdet med ett test där begreppsförståelse ligger i fokus.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: