Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B, kap 2

Skapad 2020-01-29 20:50 i Bälinge skola Uppsala
Du ska arbeta med multiplikation. Vi använder oss av Favorit Matematik 2B
Grundskola 2 Matematik
Matematik - multiplikation och problemlösning

Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta vidare med räknesättet multiplikation. Du kommer att repetera multiplikationstabellerna 2, 5 och 10 för att sedan fortsätta med 3 och 4. Du kommer att få lära in strategier för problemlösning.

Innehåll

1. Konkreta mål

Du ska ...

 • kunna se sambandet mellan räknesätten addition och multiplikation.
 • känna till begreppen som hör till multiplikation.
 • ha förståelse för och öva multiplikationstabellerna tabellerna 2,3,4,5 och 10.
 • kunna visa förståelse för och använda dig av den kommutativa lagen.
 • kunna strategier för problemlösning.

2. Undervisning

Du kommer att få ta till dig kunskap genom:

 • Lärarledda genomgångar omkring multiplikation.
 • Att arbeta i matteboken.
 • Att träna multiplikationstabeller (genom spel, kort, läxor etc).
 • Att samarbeta med andra kring problemlösning.

3. Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att...

 • vara aktiv vid genomgångar och på lektioner.
 • arbeta praktiskt med konkret material.
 • kunna redogöra och arbeta efter genomgångna strategier vid problemlösning.
 • göra en avslutande diagnos och prov

Matriser

Ma
Favorit matematik 2B Kap 2 Multiplikation och problemlösning.

Bedömningsmatris

Centralt innehåll:
 • Ma  1-3  
 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
1
Eleven kan inte välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan på ett mer än godtagbart sätt välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
2
Eleven kan inte lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan på ett mer än godtagbart sätt lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
3
Eleven kan inte beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan på ett mer än godtagbart sätt beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: