Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- förändringar

Skapad 2020-01-29 21:34 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vilket är det snabbaste sättet att smälta en isbit? Hur kan man dela upp en blandning av vatten och grus? Vad är en gas? Det är här är bara några exempel på frågor som vi kommer att arbeta med i NTA- temat Förändringar. Du kommer att få göra uppdrag tillsammans med en kompis där ni utifrån förutsägelser och undersökningar får fram resultat som ni dokumenterar på olika sätt, i bild och text. Våra gemensamma samtal kring uppdragen sammanfattar det vi lärt oss.

Innehåll

 Det här ska vi lära oss:

 • Kunna förstå och använda begreppen: förändring, fast ämne, vätska, smälta, frysa, avdunsta, kondenseras, gas, blandning, lösning, separera, filtrera och kemisk reaktion.
 • Ge exempel på vad som är typiskt för vatten och luft och jämföra med vad man ser i vardagen.
 • Skillnaden mellan en lösning och en blandning.
 • Dela upp innehållet i lösningar och blandningar på enkla sätt.
 • Göra enkla undersökningar med hjälp av tydliga instruktioner.
 • Göra enklare dokumentationer .
 • Jämföra dina och andras resultat av undersökningar. 

Så här ska vi jobba:

 • Gemensamma genomgångar där vi går igenom vad vi ska göra och gemensamt tittar tillbaka på föregående uppdrag.
 • Arbeta med de olika NTA-uppdragen i lärpar.
 • Göra egna och parvisa förutsägelser.
 • Göra undersökningar utifrån en förutbestämd arbetsgång.
 • Dokumentera undersökningen och resultatet.
 • Vi avslutar uppdraget tillsammans genom att prata om era förutsägelser och de resultat ni fick. Vi gör en gemensam sammanfattning. 
  Vad trodde du? Vad har du upptäckt? Vad har du lärt dig?

 

Bedömning:

Bedömning av din förmåga att:

 • Göra förutsägelser vid de olika uppdragen.
 • Genomföra uppdragen utifrån de instruktioner som ges, för att få fram ett resultat.
 • Jämföra resultaten med dina förutsägelser.
 • Dokumentera ditt arbete på ett enkelt sätt, till exempel med bild eller text.
 • Jämföra dina resultat med dina kompisars.
 • Muntligt beskriva ditt arbete och använda ord och begrepp som är relevanta för temat. Till exempel förändring, fast ämne, vätska, smälta, frysa, avdunsta, kondenseras, gas, landning, lösning, separera och filtrera.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: