Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speak English

Skapad 2020-01-29 21:50 i Bälinge skola Uppsala
Vi arbetar främst med läromedlet "Happy", men plockar även in texter från "New champion", "The book about me" samt andra lekar, spel och övningar från exempelvis "All things topics" eller "Attack your grammar".
Grundskola 4 – 5 Engelska
You will practice to speak English. You will talk about yourself, compare pictures, interview your shoulderfriend.

Innehåll

Syfte för arbetsområdet:

Syftet är att eleven ska förstå och våga tala engelska, oavsett vilken nivå eleven befinner sig på. Syftet är vidare att eleven ska kunna samtala med andra elever på engelska och berätta om vardagliga saker.

Centralt innehåll

 • Lyssna och förstå engelska, redogöra för innehållet på svenska.
 • Berätta om elevnära ämnen på engelska.
 • Tala med uttal och grammatik på en nivå som gör att innehållet blir förståeligt.
 • Föra dialoger eller samtal med andra elever, där såväl frågor som egna uttalanden ingår. 

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna:

 • förstå vad dina klasskamrater och lärare pratar om
 • svara på enklare frågor utifrån vad du själv tycker/tänker/varit med om
 • ställa enklare frågor och eventuella följdfrågor
 • använda dig av rätt frågeord

Undervisning och bedömning

Du gör olika presentationer muntligt på engelska

Du tränar på att tala med/lyssna på andra på lektionerna

Du läser text högt för andra 

Du bedöms genom att samtala med en parter om vardagliga saker med hjälp av samtalskort.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Kunskapskrav engelska åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Formulera sig i tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: