Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olweusråd - våga ta ställning

Skapad 2020-01-29 21:51 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Värdegrundsarbete med känslor och kroppsspråk i fokus.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vågar du säga ifrån om du ser någon som kränker någon annan? Vi tränar på att våga ta ställning i både enkla och svåra frågor, att stå för sin åsikt, lyssna på andras åsikter och bemöta dem på ett bra sätt.

Innehåll

Syfte

Eleven ska utveckla sin förmåga att ta ställning och stå för sin åsikt.

Eleven ska utveckla sin kommunikationsförmåga genom att säga ifrån på ett tydligt sätt när någon kränker våra demokratiska värden,

Eleven ska träna sin förmåga att argumentera genom att framföra sin åsikt, lyssna på andras åsikter och bemöta andras argument på ett bra sätt.

 

Arbetsmoment: Du kommer att få

 • titta på dilemmafilmer
 • diskutera olika möjliga förlopp i filmen genom att använda strukturen EPA (enskilt, par, alla)
 • träna på att ta ställning, argumentera och lyssna på andras argument genom att använd 4-hörnövningar
 • lära dig sånger som belyser vår demokratiska värdegrund
 • använda forumspel där vi tillsammans dramatiserar olika dilemman

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: