Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornnordisk mytologi

Skapad 2020-01-30 06:02 i Vasaskolan Mjölby
Fornnordisk mytologi
Grundskola 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer under vecka 6 och 7 att lära oss om gudar och hjältar i nordisk mytologi. Vi kommer också att lära oss hur våra veckodagar har fått sina namn.

Innehåll

   Arbetsområde: Nordisk mytologi

Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. De berättade sagor om sina gudar och dessa sagor kallas för myter. En myt är en berättelse som oftast handlar om övernaturliga krafter och väsen, gudar och hjältar. Myterna var ett sätt att försöka förstå världen. Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om trädet Yggdrasil, de olika gudarna och Midgårdsormen. Livet var som en kamp mellan det goda och de onda. På den goda sidan var människorna och gudarna. På den onda sidan var jättarna och monstren. Dessutom ska du få lära dig hur veckans dagar har fått sina namn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkreta mål: Efter avslutat arbetsområde ska du kunna...

 • muntligt återberätta delar av innehållet ur någon/några av de berättelser om Asatron som du lyssnat till.
 • ta ut viktig information ur texter som du har läst.  
 • presentera och redovisa något inom fornnordisk mytologi, t ex om guden Tor.
 • muntligt berätta något om varför våra veckodagar har sina särskilda namn

 

Bedömning: Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • återge delar av innehållet ur någon/några av de berättelser om Asatron som du lyssnat till.
 • ta ut viktig information ur texter som du har läst. 
 • skriva en enkel faktatext med egna ord.  
 • presentera och redovisa inför en mindre grupp
 • berätta något om varför våra veckodagar har sina särskilda namn

 


Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna...

 • Titta på filmer om asagudar och veckans dagar.  
 • Lyssna till högläsning av några utvalda delar ur de fornnordiska gudasagorna. 
 • Diskutera innehållet i texter och filmer.
 • Läsa faktatexter om gudar och hjältar i den nordiska mytologin.
 • Skriva egna faktatexter. 
 • Göra kopplingar till nutid och de spår vi kan se av den nordiska mytologin, t ex veckodagarnas namn.
 • I par/grupp att forska lite djupare om en av gudarna inom nordisk mytologi. Arbetet kring detta avslutas med en redovisning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: