Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2020-01-30 08:11 i Flottiljen Dibber Sverige AB
Förskola
Bornholmsmodellen stärker vårt arbete med högläsning. Träning i uttal samt ökat ordförråd ger träning i koncentration och uppmärksamhet.

Innehåll

Syftet med högläsning är baserat på forskaren Ingvar Lundbergs forskning och arbete om Bornholmsmodellen. Barnen på avdelningen kommer att få med sig en bokväska hem som de i samarbete med vårdnadshavare väljer en bok. Barnen får sedan presentera boken för gruppen under måndagen samt att vi läser boken under veckan. Tankar om boken och vad barnet tycker om den sammanställs i ett block.

Målet med högläsningen är att träna på uttal, möta nya ord och öka deras ordförråd. De får också möjlighet att upptäcka magin med ord som sammanställts i olika sagor och berättelser. Samt att bli uppmärksammad på vad som sägs och öka barnets koncentration. 

Reflektion

Det har tagit längre tid att genomföra "mitt val av bok" pga sjukdomar och virus som påverkat barnens närvaro. Och tyvärr så kommer inte alla barn att kunna genomföra detta pga frånvaro. Men barnen som har deltagit har verkligen uppskattat och  längtat efter att få ta med sig bokpåsen hem. De har samtalat med föräldrarna om vilken bok de ska ha med och vh har hjälpt barnen att skriva i blocket varför de valt boken. Barnen reflekterar över att några har valt samma bok. Men alla tycker att det är intressant att höra böckerna som valts samt varför.

Analys och nästa steg.

Det som vi har sett är att många barn är nervösa över att få ställa sig framför gruppen (om man inte vill så sitter man kvar i gruppen) och förklara varför man valt boken. Vi  har även läst upp det som skrivits vid behov. Bokvalen har legat på barnens nivå och vi har fått ett bra samarbete med vh. Ett uppskattat inslag av att barnen kan ta med sig saker hemifrån och dela med sig till andra. Böckerna har läst på olika ställen och i olika miljöer. T ex så har vi suttit ute, vi har släckt lampan och belyst läsarens ansikte, vi har läst i nära grupp, när barnen sett bilderna, när barnen inte sett bilderna. Samt så har barnen fått rita av det som vi har läst och det som barnen kom ihåg från texten. 

En del som vi redan har testat på men som kan utvecklas mera är att ta en del av boken och leka vidare med. T ex i en av böckerna byggdes en hinderbana, vilket vi också gjorde. En lek som fortsatte långt efter boken var klar. Detta kräver dock att pedagogen har läst boken innan och planerat för att hitta det i boken som går att ta efter. T ex kan visst material behöva förberedas eller tas fram. Ett annat nästa steg är att vi ska sammanställa böckerna som barnen valt med bilder från förstasidan och ett läsbingo. vilket kan innehålla text: kryssa för rutorna där du och en vuxen har läst tillsammans, vi har läst i hängmattan, vi har läst i under ett träd, vi har läst på stranden etc.

 

Kopplingar till läroplanen

  • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: