Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi årskurs 5

Skapad 2020-01-30 08:41 i Emanuelskolan Sjöbo
Generell LPP för kemi under läsåret i årskurs 5
Grundskola 5 Kemi
Så här kommer vi att arbeta med kemi.

Innehåll

Kemi årskurs 5 

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att använda kunskaper, göra undersökningar, enkla experiment och använda begrepp inom ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla förmåga att använda sina kunskaper och erfarenheter i kemi

 • Få en insikt i vad en atom och molekyl är
 • Kunna visa och förklara vattnets och luftens egenskaper och kretslopp och koppla ihop detta med fotosyntesen 
 • Placera in saker i fast, flytande- eller gasform
 • Få en insikt i hur rening av luft och vatten kan gå till

¤ Utveckla förmågan att planera, genomföra och kunna dra slutsatser av olika sorters systematiska undersökningar

 • Planera och genomföra olika undersökningar och jämföra och utvärdera dina resultat samt dokumentera dina arbeten och undersökningar
 • Testa olika experiment med luft och vatten
 • Få en insikt i problemen med försurning
 • Känna till vad syror och baser är och kunna genomföra ett enkel test om det är sura eller basiska ämnen

¤ Utveckla förmågan att se ett samband mellan iakttagelse och teoretisk modell samt begrepp

 • Få en insikt i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle i närmiljön
 • Kunna och använda ord och begrepp i kemi ex. grundämne, densitet och kemisk reaktion
 • Självständigt kunna tolka och granska information (ex. ställa dig frågor som om det är rimligt eller kontrollera informationen med andra källor)

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Ord och begrepp samt kunskaper i kemi
 • Materiens uppbyggnad och egenskaper
 • Kretslopp
 • Fast, flytande eller gas
 • Luft och tryck
 • Syror och baser
 • Kemiska reaktioner
 • Göra undersökningar och söka information
 • Experimentera
 • Diskutera, reflektera och argumentera
 • Film
 • Läsa
 • Skriva och rita

 

Kursplan

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Använda kunskaper inom ämnesområdet
 • Göra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp inom ämnesområdet

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Kemi bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2015-2016, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: