Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system i hemmet

Skapad 2020-01-30 08:59 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
I ett hem finns mängder av tekniska lösningar som underlätta vår vardag och lösa problem som uppstår. Vad tänker du på när du hör frasen "tekniska lösningar i hemmet"? Det ska vi ta reda mer på de kommande veckorna.

Innehåll

 

I detta tema ska vi lära oss om:

 • föremål och redskap i hemmet med rörliga delar
 • de fem enkla maskinerna
 • förvaring av till exempel skor och kläder

 

Genom arbetet med detta avsnitt ges eleverna möjlighet att utveckla förmågorna:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Teknikarbetets olika faser.

 • Identifiering av behov
 • Undersökning
 • Förslag till lösning
 • Motivera val
 • Konstruktion
 • Tester och utprövning
 • Dokumentation med skiss, modell och ritning

 

 

De fem enkla maskinerna är: hävstång, kilen, lutande plan, hjul och skruven.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: