👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension persiska

Skapad 2020-01-30 09:09 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola F – 6 Modersmål
För att utveckla vårt språk både muntligt och skriftligt, behöver vi läsa mycket. Nu ska vi fokusera på: Vad handlar boken om?Vad vill den förmedla? Vilka tankar och känslor lämnar boken mig med när jag har läst den? Allt det ska vi arbeta med när vi skriver bokrecensioner. Du kommer också att muntligt redovisa din bokrecension.

Innehåll

Arbetsområde: 

Du kommer att få välja en bok på persiska från Världens bibliotek som du ska läsa och skriva en bokrecension om.

 

1. Förväntat resultat (VAD ska eleven kunna efter arbetsområdet):

 • att du kan uttrycka dina tankar och åsikter om böcker i text.
 • att du kan läsa och analysera olika skönlitterära böcker som du själv väljer.
 • att du kan använda ett fungerade språk i de recensioner du skriver.

 

2. Undervisning och övning - (HUR ska eleven få jobba med uppgifterna?)

 • Läsa en bok anpassad efter din förmåga genom att använda olika typer av lässtrategier.
 • Sammanfatta skönlitterära texter du har läst, där du fokuserar på centrala delar med kopplingar till bokens sammanhang och genom detta visar du på en fungerande läsförståelse.
 • Utifrån egna erfarenheter fundera kring bokens budskap samt beskriva din egen upplevelse av boken.

 

3. Vilken information (indikatorer) jag som lärare kommer titta efter under arbetet:

Din förmåga att:

 • Läsa texter anpassande efter din förmåga genom att använda olika typer av lässtrategier.
 • Sammanfatta skönlitterära texter du har läst, där du fokuserar på centrala delar med kopplingar till bokens sammanhang och genom detta visar du på en fungerande läsförståelse.
 • Utifrån egna erfarenheter fundera kring bokens budskap samt beskriva din egen upplevelse av boken.

Jag tittar efter om du klarar av momenten med mycket eller lite stöd från mig eller dina klasskamrater. Eller om du klarar av uppgiften till stor del självständigt.

4. Examinationsuppgifter (uppgifter jag använder för att kolla vad du förstått av undervisningen, med olika nivåer av stöd från mig.) 

 • Självständig läsning.
 • Inlämning av bokrecension.
 • Muntlig redovisning av bokrecension.

 

5. Bedömning - HUR bedöms ditt arbete? 

Jag kommer att kolla:

 - hur väl du läst och förstått den bok du valt.

- hur väl du formulerat dig skriftligt i din recension. Att du använt stavnings- och skrivreglerna korrekt.

- hur väl du framför den muntliga redovisningen av din bokrecension.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6

Matriser

Ml
Bokrecension persiska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du läser boken med
flyt
gott flyt
mycket gott flyt
Ny aspekt
Du visar läsförståelse som är
grundläggande förklarar i stora drag vad som händer i boken
god förklarar i stora drag vad som händer i boken samt varför
mycket god förklarar i stora drag vad som händer i boken samt varför och vad som kunde ha hänt istället
Ny aspekt
Du gör sammanfattning av boken som är
enkel i stora drag vad boken handlar om
utvecklad mer detaljerad
välutvecklad väl detaljerad och informativ
Ny aspekt
Du beskriver din upplevelse av läsningen
på ett enkelt sätt
på ett utvecklat sätt
på ett välutvecklat sätt
Ny aspekt
du tolkar och för resonemang utifrån ditt liv
på ett enkelt sätt
på ett utvecklat sätt
på ett välutvecklat sätt